Bod č.28.:

ZMO1/2 - Zachování parkové úpravy pozemku 1137/115 v k.ú. Bolevec

(předkladatel:Václav Heřman)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX