Bod č.15a.:

NámZ/2 - Změna v orgánech společností PMDP, a.s. a Plzeňské teplárenské, a.s.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Změna v orgánech společností PMDP, a.s. a Plzeňské teplárenské, a.s.) (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Akciové společnosti s majetkovou účastí města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:237 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX