Bod č.72a.:

ŘÚSA/1 - Ocenění v soutěži Přívětivý úřad 2019 – Magistrát města Plzně získal 1. místo v rámci Plzeňského kraje

(předkladatel:JUDr. Triner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Kopie ocenění Přívětivý úřad 2019)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX