Bod č.72b.:

NámV/1 - Informace o aktuálním stavu probíhajících klíčových akcí SVSMP v roce 2019

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Informativní zpráva č.1 (Příloha č. 1 - schematický zákres)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

7. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 17.6.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX