Bod č.12.:

TAJ/4 - Projednání informativních zpráv na 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II.

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:43 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 3.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX