Bod č.14.:

TAJ/5 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 06-08/2019

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 19. 6. 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:44 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 3.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX