Bod č.9.:

EAP/1 - Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2019, rozšíření plánu investic 2019

(předkladatel:p. Andrlík, PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (RO č. 7/2019)
Příloha č.2 (Plán investic 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:41 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 3.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX