Bod č.18.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 6. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis ze 7. jednání KV ZMO3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:61 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX