Bod č.10.:

EAP/2 - Návrh novely obecně závazné vyhlášky statut. města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně, ve znění vyhlášky statut. města Plzně č. 2/2015 a č. 3/2018

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Dopis Ing T. Vítové a Ing. D. Svobodové Kaiferové ze dne 16.7.2019)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Návrh vyhlášky statut. města Plzně, kterou se mění vyhláška statut. města Plzně č. 4/2014)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usnesení komise ŽP RMO P2 - Slovany č. 9/2019 ze dne 7.8.2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:42 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 3.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX