Bod č.22.:

ÚČT/1 - Novela vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení )
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (novela vyhlášky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:307 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX