Bod č.8.:

EAP/3 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden - červen 2019

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hosp 1 - 6 2019 - návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Rozbor hosp 1 - 6 2019 - důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozbor hosp 1 - 6 2019 - textová část 1)
Příloha č.2 (Rozbor hosp 1 - 6 2019 - textová část 2) (*)
Příloha č.3 (Rozbor hosp 1 - 6 2019 - tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:40 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 3.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX