Bod č.4.:

EK/1 - 20. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2019

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 558/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX