Bod č.5.:

EK/2 - 21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 16. MŠ, 24. MŠ a 55. MŠ na pořádané akce

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 174/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX