Bod č.6.:

EK/3 - 22. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - navýšení použití sociálního fondu

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:50 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX