Bod č.7.:

EK/4 - 23. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí investiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na realizaci projektu "Zateplení 24. MŠ Schwarzova 4, Plzeň"

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 750/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:51 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX