Bod č.9.:

ÚKEP/2 - Uzavření partnerské smlouvy a přijetí dotace v rámci projektu EURE reg. č. PGI05871 z OP Interreg Europe

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Partnership Agreement (+annex I-IV))
Příloha č.2 (Český překlad Partnership agreement)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:293 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX