Bod č.33.:

OK/2 - Poskytnutí dotace v rámci Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace projektu "Festival Finále Plzeň" na období 2020-2023

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace projektu „Festival Finále Plzeň“ na období 2020-2023)
Příloha č.2 (Zápis ze zasedání Komise pro Čtyřletý dotační program na podporu realizace projektu „Festival Finále Plzeň“ na období 2020-2023 ze dne 25. 6. 2019)
Příloha č.3 (Zápis z jednání Komise kultury RMP ze dne 24. 6. 2019 – výtah)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:318 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX