Bod č.17.:

SVV/1 - Pojmenování ulic v k.ú. Plzeň

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.2 (Mapová příloha)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:60 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX