Bod č.11.:

EK/8 - Změna Obecně závazné vyhlášky SMP č. 4/2014

(předkladatel:Mgr.Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh vyhlášky)
Příloha č.2 (Usnesení RMO 3 č. 360/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX