Bod č.96.:

VZVZ/2 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 26. 6. 2019

(předkladatel:p. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zápis)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX