Bod č.6.:

KP/3 - Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora MP pro Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:290 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX