Bod č.13.:

EAP/4 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-08/2019

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Přijatá usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:43 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 3.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX