Bod č.16.:

EK/13 - Poskytnutí daru části z již uhrazeného nájemného vztahujícího se k nájemní smlouvě č. 2016/000921/NS ze dne 10.6.2016, uzavřené se spol. Pekařství Malinová s.r.o.

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn.RMO P3 č. 333 ze dne 17.9.2018)
Příloha č.2 (usn. RMO P3 č. 350 ze dne 24.7.2019)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 400 ze dne 6.9.2018 (2 listy))
Příloha č.4 (katastrální mapa)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:59 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX