Bod č.6.:

KT/2 - Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 - Slovany za I. pololetí roku 2019

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:38 rok:2019

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 3.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX