Bod č.12.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 20. 5. 2019 do 4. 8. 2019

(předkladatel: Mgr. Janouškovec )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:296 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX