Bod č.97.:

KV/2 - Zpráva o činnosti KV ZMP

(předkladatel: Mgr. Janouškovec )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (zápis z 5. řádného zasedání)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX