Bod č.10.:

EK/7 - 26. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2019 - přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na výkon sociální práce (2. splátka 2019)

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Oznámení MMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:54 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX