Bod č.13.:

EK/10 - Žádost o finanční podporu k zakoupení přístroje pro Městskou policii Plzeň

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Usnesení RMO 3 č. 335/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:56 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX