Bod č.31.:

OSS/1 - Poskytnutí jedné neinvestiční a jedné investiční dotace z rozpočtu OSS MMP

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:316 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX