Bod č.57.:

MAJ/11 - Uzavření kupní smlouvy na odkup zbývajících pozemků v areálu 28. ZŠ v Rodinné ul. v k. ú. Lobzy ve vlastnictví dvou fyzických osob

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (snímky map)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:342 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX