Bod č.46.:

OŠMT/1 - Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím - mateřským školám zřizovaným statutárním městem Plzeň

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (příloha č.1 - 2.MŠ movitý majetek)
Příloha č.2 ( příloha č.2 - 5.MŠ movitý majetek )
Příloha č.3 ( příloha č.3 - 6.MŠ movitý majetek )
Příloha č.4 ( příloha č.4 - 7.MŠ movitý majetek )
Příloha č.5 ( příloha č.5 - 16.MŠ movitý majetek )
Příloha č.6 ( příloha č.6 - 17.MŠ movitý majetek )
Příloha č.7 ( příloha č.7 - 21.MŠ movitý majetek )
Příloha č.8 ( příloha č.8 - 22.MŠ movitý majetek )
Příloha č.9 ( příloha č.9 - 23.MŠ movitý majetek )
Příloha č.10 ( příloha č.10 - 24.MŠ movitý majetek )
Příloha č.11 ( příloha č.11 - 25.MŠ movitý majetek )
Příloha č.12 ( příloha č.12 - 27.MŠ movitý majetek )
Příloha č.13 ( příloha č.13 - 31.MŠ movitý majetek )
Příloha č.14 ( příloha č.14 - 32.MŠ movitý majetek )
Příloha č.15 ( příloha č.15 - 33.MŠ movitý majetek )
Příloha č.16 ( příloha č.16 - 37.MŠ movitý majetek )
Příloha č.17 ( příloha č.17 - 38.MŠ movitý majetek )
Příloha č.18 ( příloha č.18 - 44.MŠ movitý majetek )
Příloha č.19 ( příloha č.19 - 46.MŠ movitý majetek )
Příloha č.20 ( příloha č.20 - 49.MŠ movitý majetek )
Příloha č.21 ( příloha č.21 - 50.MŠ movitý majetek )
Příloha č.22 ( příloha č.22 - 51.MŠ movitý majetek )
Příloha č.23 ( příloha č.23 - 54.MŠ movitý majetek )
Příloha č.24 ( příloha č.24 - 55.MŠ movitý majetek )
Příloha č.25 ( příloha č.25 - 56.MŠ movitý majetek )
Příloha č.26 ( příloha č.26 - 57.MŠ movitý majetek )
Příloha č.27 ( příloha č.27 - 60.MŠ movitý majetek )
Příloha č.28 ( příloha č.28 - 61.MŠ movitý majetek )
Příloha č.29 ( příloha č.29 - 63.MŠ movitý majetek )
Příloha č.30 ( příloha č.30 - 64.MŠ movitý majetek )
Příloha č.31 ( příloha č.31 - 70.MŠ movitý majetek )
Příloha č.32 ( příloha č.32 - 78.MŠ movitý majetek )
Příloha č.33 ( příloha č.33 - 80.MŠ movitý majetek )
Příloha č.34 ( příloha č.34 - 81.MŠ movitý majetek )
Příloha č.35 ( příloha č.35 - 87.MŠ movitý majetek )
Příloha č.36 ( příloha č.36 - 89.MŠ movitý majetek )
Příloha č.37 ( příloha č.37 - 90.MŠ movitý majetek )
Příloha č.38 ( příloha č.38 - 91.MŠ movitý majetek )
Příloha č.39 ( příloha č.39 - MŠ Křimice movitý majetek )
Příloha č.40 ( příloha č.40 - MŠ Lhota movitý majetek )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:331 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX