Bod č.51.:

MAJ/5 - Uzavření kupní smlouvy v souvislosti s vypořádáním stavby „Chodník pro pěší podél silnice III/180 51 Chotíkovská ulice v Plzni - Malesicích“ – fyzická osoba

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 9)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (modrá mapa, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:336 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX