Bod č.47.:

MAJ/1 - Uzavření kupní smlouvy v souvislosti s vypořádáním stavby „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice Plzeň - Božkov“ – dvě fyzické osoby

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (modrá mapa, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:332 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX