Bod č.83.:

EVID/2 - Rozhodnutí o darování dvou vitrážových stěn a jedné keramické plastiky z interiéru Divadla J.K.Tyla v Plzni Západočeskému muzeu v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko OPP MMP)
Příloha č.2 (Zpráva od paní Lenky Merglové Pánkové)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:366 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX