Bod č.82.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 12790/13 v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO 1)
Příloha č.3 (geometrický plán č. 11644-64/2019)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:365 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX