Bod č.84.:

EVID/3 - Rozhodnutí o darování výpočetní techniky příspěvkové organizaci Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam výpočetní techniky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:367 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX