Bod č.30.:

ŘÚSO/1 - Delegování zástupce města Plzně pana MgA. Jakuba Hory, ředitele Divadla ALFA, p.o., na valnou hromadu Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zvací dopis Předběžný program valné hromady asociace AVIAMA )
Příloha č.2 (Zápis z jednání KK RMP ze dne 1. srpna 2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:315 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX