Bod č.53.:

MAJ/7 - Majetkové vypořádání pozemků v Gerské ulici v Plzni silnice III/1808 a III/1805 mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem, a to formou vzájemných darů

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:338 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX