Bod č.88.:

ŘEÚ/1 - Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2019

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Vyhodnocení plnění rozpočtu k 30. 6. 2019)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Vyhodnocení plnění rozpočtu k 30. 6. 2019 - tabulková část)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Rozpis využití investičních fondů příspěvkových organizací MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX