Bod č.18.:

ŘEÚ/2 - Souhrnné RO vyplývající z očekávané skutečnosti čerpání rozpočtu MMP v roce 2019 a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020–2022 v souvislosti s čerpáním úvěrového rámce od Evropské investiční banky

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné RO vyplývající z oček. skut. čerpání rozpočtu MMP a aktualizace SVR )
Důvodová zpráva (Souhrnné RO vyplývající z oček. skut. čerpání rozpočtu MMP a aktualizace SVR )
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Tabulka rozpočtového opatření)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Popis úprav SVR)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Střednědobý výhled rozpočtu MMP 2020 - 2022)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Aktualizovaný rozpočet FRR MP)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Aktualizovaný rozpočet FKD MP)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - Aktualizovaný jmenovitý seznam stav. inv. - ost. správci)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - Aktualizovaný jmenovitý seznam nestav. inv.)
Příloha č.8 (Příloha č. 8 - Usnesení FV ZMP č.9/2019)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:303 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX