Bod č.93.:

ORG/6 - Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2020

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Kalendář s termíny)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX