Bod č.25.:

KŽP/1 - Žádost Hany Voděrové, Kaznějovská 1307/52, 323 00 Plzeň - Bolevec, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "časopis Vítaný host - ročník 2019"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:310 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX