Bod č.26.:

KŽP/2 - Žádost 25. mateřské školy Plzeň, Ruská 83, příspěvkové organizace, 326 00 Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Živá voda - 3. etapa - 1. část"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:311 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX