Bod č.27.:

KŽP/3 - Žádost společnosti Gymnázium Františka Křižíka a ZŠ, s.r.o., Sokolovská 1165/54, 323 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP města Plzně na projekt "Zelená škola - obnova zahrady v atriu GFK a podpora ek. aktivit 2019"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:312 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX