Bod č.28.:

KŽP/4 - Žádost spolku Kontrolní skupina.cz, z.s., Raisova 2274/14, 301 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Kolemplzne.cz - bikesharing pro Plzeň"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:313 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX