Bod č.29.:

KŽP/5 - Žádost spolku Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z.s., Hlavní 99, 753 56 Opatovice, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Plzeňská včelařská akademie (PVA)"

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:314 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX