Bod č.3.:

ST/2 - Stanovisko k návrhu novely Statutu města Plzně

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh novely Statutu města Plzně )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2019

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 4.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX