Bod č.63.:

PROM/4 - Prodej pozemku st. p. č. 823 v k. ú. Valcha

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Mapy - majetek města)
Příloha č.4 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.5 (Mapy - orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:347 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX