Bod č.67.:

PROM/8 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1470/15 v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Usnesení Komise RMO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Mapy - majetek města)
Příloha č.5 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.6 (Mapy - geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:351 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX