Bod č.66.:

PROM/7 - Prodeje pozemku p. č. 5283/89, k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Fotodokumentace)
Příloha č.3 (Majetek města Plzně)
Příloha č.4 (Letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:350 rok:2019

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.9.2019

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX